Inštitút bol založený v  roku 1996 účastníkmi prvého výcviku Gestalt psychoterapie, ktorý prebiehal od roku 1991 do roku 1998. Výcvik bol realizovaný výcvikovým tímom britského Gestalt Psychoterapy Training Institutu /GPTI/ pod vedením trénerky a Gestalt terapeutky Talii Levin Bar-Joseph. Členovia výcvikovej skupiny, ktorí výcvik absolvovali skúškou a  získali diplom Gestalt psychoterapie v Londýnskom GPTI v roku 1999 začali v rámci inštitútu svoju výcvikovú aktivitu na Slovensku ako výcvikový lektori v Gestalt psychoterapii. Pod ich vedením bol zahájený prvý dlhodobý výcvik v Gestalt psychoterapii a od tej doby inštitút pokračuje vo svojej výcvikovej aktivite nepretržite.

    K rozvoju Gestalt psychoterapeutických a  trénerských zručností súčasných lektorov Dialógu významne prispeli aj reprezentanti výcvikového tímu GATLA /Gestalt Associates Training Los Angeles/ z USA , Robert Resnick, Rita Resnick, Todd Burley a Jay Levin. Od roku 2004 inštitút každý rok organizuje pre začiatočníkov a pokročilých Gestalt terapeutov supervízne wokshopy pod vedením Jaya Levina.

    Dialóg pôsobí v rámci Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti /SPS/ a Slovenského inštitútu pre vzdelávanie v psychoterapii /SIVP/ v rámci ktorého výcvikový program GT získal akreditáciu. Od roku 2002 je Dialóg členom Európskej asociacie pre Gestalt terapiu /EAGT/. Výcvikový program Gestalt psychoterapie svojim obsahom a úrovňou zodpovedá kritériam a  nárokom kladeným na psychoterapeutické vzdelanie SPS, SIVP a EAP.

    Od roku 1999 do roku 2013 celkove na Slovensku bolo realizovaných 5 dlhodobých výcvikov, v súčasnosti prebieha 6. dlhodobý výcvik v GT. Výcvik už absolvovalo 134 odborníkov, z nich 47 ukončili výcvik skúškou a získali zápis do zoznamu psychoterapeutov SPS.