Cviční terapeuti za gestalt terapiu:

 

MUDr. Vladimír Velický             tel.: 0903 689350, vmvelicki@gmail.com

Banská Bystrica

 

MUDr. Margaréta Velická         tel.: 0903 560088, vmvelicki@gmail.com

Banská Bystrica

 

Mgr. Gabriela Linhardtová        tel.: 0903 632717, gabilin@stonline.sk

Košice

 

PhDr. Mária Kvasničková         tel.: 0905 575824, maria.kvasnickova@gmail.com

Trenčín

 

PhDr. Igor Obuch                   tel.: 0902 194499, igor.obuch@gmail.com

Bratislava

 

PaedDr. Mgr. Klaudia Šanková  tel.: 0903 266858, ksankova@hotmail.com 

Trenčín

 

PhDr.Ľubomíra Gallová             tel.: 0903 809248, lubagallo@yahoo.com

Košice

 

PhDr. Romana Krasulová          tel.: 0903 244952, romanakras@gmail.com

Pezinok

 

MUDr. Ballx Ján                     tel.:  02 5443 0395,  ballx@psychoterapia.sk 

Bratislava

 

PhDr. Bartóková Ľudmila         tel.: 0948 508832, ludka.bartokova@gmail.com

Rožňava

 

Mgr. Bílik Rastislav                 tel.: 0905 700055, rbilik@gmail.com

Piešťany, Bratislava

 

Mgr. Erika Bíliková                 tel.: 0905 961908

Piešťany, Bratislava

 

Mgr. Brániková Karin               karinka.branik@gmail.com

Bratislava

 

Mgr. Cagáň Roland                 tel.: 0905 344838, roland.cagan@gmail.com

Bratislava

 

MUDr. Fecková Adriena           tel.: 0918 818616, adriena@gestalttherapy.sk

Bratislava

 

MUDr. Jágerová Svetlana        tel.: 0907 920108, sjagerova@gmail.com

Košice

 

PhDr.Hajduk Miroslav             mirohaj@yahoo.com

Praha

 

PhDr. Klubert Peter, PhD.        tel.: 0903 602229, pklubert@gmail.com

Nitra

 

PhDr. Mišaničová Etela           tel.: 0918 875961, misanicova@centrum.sk

Bratislava

 

PhDr. Potengová Lýdia           tel.: 0910 953 443, lydia.potengova@gmail.com

Levoča

 

PhDr. Wolt Richard, PhD.        tel.: 0904 511950, r_wolt@yahoo.com

Banská Bystrica

 

PhDr. Porubská Jana              tel.: 0905 933 597, jporubska@zoznam.sk

Nitra

 

Mgr. Kuricová Veronika          tel.: 0910 333222, veronika78@centrum.sk

Trenčín

 

MUDr. Genovéva Almássyová  tel.: 0905 109975, genaalma@gmail.com

 

Mgr. Lucia Benč Orlická, PhD.  tel.: 0948 005996, lucia.orlicka13@gmail.com

Bratislava  

 

Mgr. Štefan Vanko                tel.: 0907 711543, stefanvanko@gmail.com

Bratislava

 

Mgr. Katarína Skowron           katarina.skowron@gmail.com

Bratislava

 

Mgr. Petra Paneková              tel.: 0907 748021, petrapanekova@hotmail.com

Bratislava

 

Mgr. Tomáš Divéky                tel.: 0950 890019, tomas.diveky.83@gmail.com

Trenčín

 

PhDr. Tomáš Ďurčo                tel.: 045/6725723, psychologziar@gmail.com

Žiar nad Hronom

 

Mgr. Lenka Pavuková Rušarová  tel.: 0907 987854, info@psychokonzult.sk

Bratislava

 

Dott. Lívia Kvašná, PhD.        tel.: 0904 119514 (pozn. kapacita pre cvičnú terapiu bude od januára 2023)

Michalovce

 

Mgr. Miroslava Zimányiová,PhD. tel: 0905 595453, miroslava.zimanyiova@gmail.com

Bratislava

 

Mgr. Katarína Vítková             tel: 0904 847674, katarina@katarinavitkova.sk

Myjava, Piešťany, Bratislava

 

Nasledujúci doporučení cviční terapeuti sú zapísaní do zoznamu psychoterapeutov za dynamickú psychoterapiu, zároveň sú absolventmi výcviku Gestalt psychoterapie.

 

MUDr. Černák Pavol               cernak@pnpp.sk

Pezinok

MUDr. Smelý Igor                  smely@stonline.sk

Prešov

PhDr. Šlepecký Miloš              milos.slepecky@gmail.com

Liptovský Mikuláš