Zoznam supervízorov za gestalt terapiu:

 

MUDr. Vladimír Velický            tel.:0903 689350, vmvelicki@gmail.com

Banská Bystrica

 

MUDr. Margaréta Velická         tel.: 0903 560088, vmvelicki@gmail.com

Banská Bystrica

 

Mgr. Gabriela Linhardtová        tel.: 0903 632717, gabilin@stonline.sk

Košice

 

PhDr. Mária Kvasničková        tel.: 0905 575824, maria.kvasnickova@gmail.com

Trenčín

 

PhDr. Igor Obuch                  tel.: 0902 194499, igor.obuch@gmail.com

Bratislava

 

PaedDr. Mgr. Klaudia Šanková tel.: 0903 266858, ksankova@hotmail.com

Trenčín

 

PhDr. Ľubomíra Gallová           tel.: 0903 809248, lubagallo@yahoo.com

Košice

 

PhDr. Romana Krasulová         tel.: 0903 244952, romanakras@gmail.com

Pezinok

 

MUDr. Ballx Ján                     tel.: 02 5443 0395, ballx@psychoterapia.sk

Bratislava

 

PhDr.Hajduk Miroslav              mirohaj@yahoo.com

Praha

 

PhDr. Jana Porubská               tel.: 0905 933 597, jporubska@zoznam.sk

Nitra

 

Mgr. Cagáň Roland                 tel.: 0905 344838, roland.cagan@gmail.com

Bratislava

 

PhDr. Richard Wolt, PhD.        tel.: 0904 511950, r_wolt@yahoo.com

Banská Bystrica

 

PhDr. Peter Klubert, PhD.        tel.: 0903 602229, pklubert@gmail.com

Nitra

 

Mgr. Rastislav Bilík                 tel.: 0905 700055, rbilik@gmail.com

Piešťany

 

Mgr. Štefan Vanko                 tel.: 0907 711543, stefanvanko@gmail.com

Bratislava

 

Mgr. Veronika Kuricová           tel.: 0910 333222, veronika78@centrum.sk

Trenčín

 

Mgr. Lucia Orlická, PhD.          tel.: 0948 005996, lucia.orlicka13@gmail.com

Bratislava

 

Mgr. Katarína Skowron             katarina.skowron@gmail.com   

Bratislava

 

MUDr. Genovéva Almássyová    tel.: 0905 109975, genaalma@gmail.com

 

Mgr. Petra Páneková               tel.: 0907 748021, petrapanekova@hotmail.com

Bratislava