LEKTORSKÝ TÍM

 

Mgr. Gabriela Linhardtová, riaditeľka inštitútu

PhDr. Mária Kvasničková

PaedDr. et Mgr. Klaudia Šanková

PhDr. Ľubomíra Gallová

PhDr. Igor Obuch

PhDr. Romana Krasulová

MUDr. Vladimír Velický

MUDr. Margaréta Velická

PhDr. Richard Wolt, PhD.

PhDr. Peter Klubert, PhD.

Mgr. Roland Cagáň

Mgr. Lucia Orlická, PhD. - výcviková asistentka

Mgr. Veronika Kuricová - výcviková asistentka

Mgr. Erika Bilíková - výcviková asistentka